Jeg lurer på om ikke vi må lage flis av den vedkubben her ....